در نرم افزار ماژول های زیر وجود دارد:

 تمامی ماژولها بصورت رایگان در نرم افزار فعال هستند. هیچ ماژولی بصورت مجزا برای شما هزینه ای در بر نخواهد داشت

نظرسنجی :  استفاده از این بخش شما می‌توانيد شماره مربوط به نظرسنجی، تعداد گزینه های مربوط به نظرسنجی، و علامت ارسالی توسط کاربران برای شرکت در نظرسنجی را تعریف نموده و در مرحله بعد سئوال مربوطه را به همراه تعداد گزینه‌ها برای نظر‌سنجی مشخص نمایيد.

مسابقه : در این بخش شما طرح سئوال ندارید چرا که در اصل لزومی هم ندارد که در نرم افزار سئوال مطرح شود شما از طریق اطلاع رسانی سئوالات خود را مطرح می کنید و تنها مخاطبین برای شما پاسخ را ارسال می کنند. پاسخ می تواند یک حرف ، عدد و یا مانند مسابقاتی که دارای تعداد زیادی سئوال هستند پاسخ هر سئوال و گزینه مربوط به هر سئوال تنها وارد شود. مثلا مسابقه‌ای دارای 20 سئوال 4 گزینه است کافی است که شما در سیستم گزینه های صحیح را به صورت پشت سر هم وارد کنید و در اطلاع رسانی به مخاطبین اعلام کنید که پاسخ صحیح هر گزینه را به چه روشی وارد کنند. 

صندوق انتقادات و پيشنهادها : در این قسمت شما می‌توانيد بخش‌های مختلف سازمان را وارد نموده و برای هر بخش یک کلید واژه تعریف نمایيد تا کاربران و کسانی که در ارتباط با سازمان هستند با انتخاب آن(كليد وارژه) و ارسال پیام بتوانند انتقادات و یا پیشنهادات خود را به مدیریت هر بخش ارسال نمایند. البته شما می‌توانيد برای این بخش از سیستم یک شماره خاص تعریف کنيد

وب سرویس : نرم‌افزار بر اساس php می‌باشد.  

با استفاده از این سرویس قادر خواهید بود که به راحتی از طریق وبسایت خودتان به هر تعداد که تمایل دارید و به هر شماره موبایلی پیامک ارسال کنید! 

مدیریت ارسال :  امکان ارسال پیام از طریق فایل اکسل- نظیر به نظیر- گروهی  و.. 

 مدیریت اپراتورها : از این بخش شما می توانید یک اپراتور را به سیستم معرفی نمایید. مشخصات آن شامل نام کاربری و رمز عبور را تعریف نموده و اگر سیستم نرم افزار شما دارای شماره های متعددی است یک شماره را به آن اختصاص دهید همچنین می توانید امکان داشتن شارژ ریالی را هم به این اپراتور مختص نمایید

امکان ارایه url ارسال پیامک :  با استفاده از اين سرويس ميتوان با داشتن شماره خط اختصاصي خود با استفاده از يك فرم ساده و يك آدرس URL ، بدون استفاده از وب سرويس براي شماره موردنظر خود، پيامك ارسال كنيد.

پاسخگويي خودكار :  این امکان برای سازمان‌ها و ادارات و رسانه‌ها بسیار کاربرد دارد. بدین‌صورت که با انتخاب یک کلید واژه برای متن، یا یک خبر از طرف شما، کاربرانی که کلیدواژه را به شماره مربوطه ارسال می‌کنند، متن پیامی که برای آن تعریف شده است را دریافت کنند. لازم به ذکر است که در این ماژول می‌توان برای هر شماره موجود در سیستم کلید واژه هایی را انتخاب کرد. لازم به ذکر است که شما می توانید یک کلید واژه مشابه را برای شماره های مختلف تعریف نموده که پیام های مختلفی را ارسال نمایند. یعنی اگر برای یک شماره کلید واژه s پیام salam ارسال می کند برای شماره دیگر کلید واژه s پیام tamas را به صورت خودکار ارسال نماید. در این بخش یک امکان جدید قابل توجه است و آن هم تعریف اینکه پاسخ خودکار به چه کسانی ارسال شود. شما می توانید پاسخ خودکار را به همه،( یعنی تمام افرادی که به شماره شما پیامک ارسال می کنند ) یا به یک گروه خاص و یا به اعضای گروههایی که به شما پیام ارسال می کنند پاسخ ارسال شود.

سرويسهاي ويژه :  ارائه خدمات از طريق پيام كوتاه به مخاطبين در ازاي دريافت هزينه يا بصورت رايگان در ماژول سرويسهاي ويژه فراهم شده است. ارائه خدمات به دو دسته كلي : ارسال اطلاعات براي مخاطبين و بروزرساني اطلاعات مخاطبين تقسيم ميشود. خدمات ارسال اطلاعات به دو شيوه خودكار و غيرخودكار صورت خواهد گرفت. همانطور كه در قسمت مديريت فيلدهاي اضافه توضيح داده شد ميتوان به اطلاعات مخاطبين مواردي مانند كدملي،‌ شناسه سازماني و تاريخ تولد را اضافه كرد. حال اگر خواسته باشيم تا خود مخاطبين اين موارد را براي سيستم اعلام تا اطلاعات تكميل كنند ميتوان از سرويسهاي خاصي كه در اين بخش نرم افزار وجود دارد استفاده نمود. براي سرويسها ميتوان تاريخ و زمان شروع و خاتمه و همچنين هزينه خدمات تعريف نمود. هزينه بايستي به ريال درج گردد و نكته قابل ذكر اين است كه : اگر ارسال به همه اعضاي گروه انتخاب گردد هزينه بصورت خودكار صفر ريال در نظر گرفته خواهد شد.

 مديريت مناسبتها و رويدادها :  اين قسمت براي ارسال پيام هاي فوري به افرادي است كه شماره آنها در دفترچه تلفن موجود نم يباشد. شما م يتوانيد هم زمان چند شماره موبايل را وارد نماييد و براي آنها پيام ارسال نماييد. توجه داشته باشيد كه هر يك از شماره موبايل ها را بايد در يك خط وارد نماييد. بايستي در نظر داشت كه تعداد كاراكترها براي زبان انگليسي 160 و فارسي 70 كاراكتر است. يم امش هك هاي موجود در سيستم براي SMS امكان ديگري كه فراهم آمده است اين است توانيد از هر كدام از شماره شماره مورد نظرتان را انتخاب نموده و « شماره فرستنده » ارسال استفاده نماييد. براي تغيير شماره فرستنده مي توانيد از اقدام به ارسال نماييد. نكته قابل توجه در اين بخش ارسال پيام براساس تعيين زمان است . شما مي توانيد زماني را براي ارسال تعيين كنيد در اين صورت ارسال تنها بعد از زمان تعيين شده و در اولويت اول ارسال م يشود.