یکی از روشهای تبلیغاتی نوین استفاده از پیام کوتاه و ارسال آن به دو روش منطقه ای و ارسال بر اساس پیش شماره های فعال است. سرور اس ام اس بعنوان یکی از شرکتهای ارائه دهنده خدمات پیام کوتاه کشور، این آمادگی را دارد که بر اساس تعرفه های مصوب شده و با توجه به جدول ذیل اقدام به ارسال پیام های تبلیغاتی بصورت انبوه نماید.

جدول نمونه برای پیش شماره 3000
pricing_list_sms_anbooh

نکته :
1- به مبالغ فوق مبلغ 9% به عنوان مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.
2- لازم به ذکر است که برای پیامهای ارسال شده در این روش امکان گزارشگیری نیز وجود دارد. این گزارش بعد از 14 روز و توسط اپراتور مخابرات ایران ارائه میگردد.