امکانات ویژه خطوط اختصاصی
امکان ایجاد نظرسنجی و مسابقه پیامکی
امکان دایورت پیام به شماره دلخواه
امکان راه اندازی منشی تلفنی هوشمند
امکان ایجاد الگوی پیامک به تعداد نامحدود
ارسال پیامک براساس منطقه
ارسال پیامک براساس کدپستی
ارسال پیامک براساس پیش شماره
ارسال پیامک براساس شهر و استان
ارسال پیامک براساس نقشه
ارسال پیامک به صورت شخصی
ارسال اس ام اس تکی و گروهی
ارسال اس ام اس زمانبندی شده
ارسال اس ام اس از اکسل
ارسال اس ام اس پیوسته
دانلود فرم ثبت نام جهت دریافت پنل پیامک
دانلود کنید